SD ”rasar” i opinionsmätning

Aftonbladet går ut med att SD rasar ner till 9,7 procent(-1,5%) enligt undersökning av United Minds. Samtidigt visar SIFOS undersökning en ökning på 1,5 % till 10% för SD. Nere i Skåne och Blekinge är SD nu riktigt stora med nivåer på uppåt 20%.

SIFO skriver även ut den statistiska felmarginalen som ligger på 1,9% jämfört med tidigare mätningar, alltså är sådana här fluktationer inom felmarginalen vid såna här mätningar. Den statistiska kunskapen hos Aftonbladet kanske inte är så låg utan det ses som ett fint läge att få till ett löp.
Hur som helst så verkar inte SD beröras av senaste tidens turbulens, lite överraskande med tanke på att den polerade ytan krackelerade och deras ursprung syntes i öppen dager. Kanske har även senare tidens diskussioner om pepparkaksgubbar, vita kränkta män, etc fått en effekt som kanske inte var tanken från början.

 

Annonser

PR-konsult eller Privat-Persson

PR-konsulten Göran Perssonär med i dag i intervju i SVD. I nättidningen framkommer det inte att Persson numera är lobbyist. Är hans åsikter köpta? Tycker själv att sånt här är problematiskt då man inte kan säkerställa vem avsändaren är i det här fallet.

Persson är i alla fall orolig över hushållens höga skuldsättning, en oro jag delar. Sverige har gjort alla fel som är möjliga för att pumpa upp skuldsättningen. Ränteavdrag, amorteringsfritt, osynliggöra borättsföreningens skulder, låna till 100% o.s.v.

Persson långsiktiga profetia om att Sverige ska knyta till Euron hoppas jag inte blir sann, jag ser hellre vi rör oss åt andra hållet. Norges situation med handelsavtal vore att föredra även om de å andra sidan drar det till extremen med sina höga tullar. Sveriges inflytande är hur som helst minimalt i EU och jag ser hellre en decentralisering av makten i motsats till EU och Euro. Det kommer brista för framtiden är inte ljus, där är jag och Persson överens.

In i mitten

Efter att ha förespråkat en nedmontering och i längden förskingring av det gemensamma kapitalet så gör nu moderaterna en pudel i sin tidigare privatiseringsiver. Nu ser de själva att de nått vägs ände och att de ska värna stora gemensamma bolag som Sveaskog och LKAB.

Detta stämmer ju dock dåligt med vad Sveaskog i själva verket håller på med. För att förstärka privat skogsbruk i glesbygd säljer Sveaskog kontinuerligt av skogsfastigheter i olika delar av landet. Hittills har knappt 7% av skogsinnehavet sålts. (Wikipedia). Värt att nämna är dock att Sveaskogs ordförande heter…Göran Persson och att det var under (S) styre som utförsäljningarna började.

Hur som helst är väl denna manöver ett steg för att fånga upp vilsna väljare, börjar bli trångt därinne i mitten nu…

Gubbröjning

Karlskogas genussnöröjning har rört upp känslorna igen under senare dagar. Kulmen får man väl hoppas är det osmakliga efterspelet till Jenny Wennbergs krönika. Uppenbarligen är det många hjärnor som kokar över när genus kommer på tal. De avvikande åsikterna har jag en förståelse för men knappast vad det mynnar ut i. Är problemet snöröjningen eller nåt annat kan man fundera på.

När det det kommer till genussnöröjningen däremot så kan man väl konstatera att detta är en produkt av genusindustrin som indoktrinerar många områden i vårt samhällle idag. Uppenbarligen har inte Karlskoga kommun tidigare skött sina kvalitetsmål på ett bra sätt för även tidigare bör väl snöröjning av bra kvalité varit målet? Antagligen har väl Karlskoga förstått vikten av att söka medel från SKL för att bedriva en verksamhet som dom borde gjort från början som en del av deras normala kvalitetsarbete. Bra är att Karlskoga fått en snöröjning av bättre kvalité, negativt att det skulle krävas extra skattepengar för att de ska göra sitt jobb…

SR om KarlskogaSR om Karlstad där det tydligen hade en liknande snöröjningsprioritet utan att startat en genuskurs.

Vi har inget genusperspektiv, vi kör där vi vet att folk åker mycket cykel

Billström negativ till öppna gränser

Billström ”sågar” inte så förvånande centerns utspel om öppna gränser.

Även V har en mer nykter syn på det hela än C.

– Ja, det är väl ett utmärkt förslag om man tror att det är möjligt. Det är ett sätt att möta den främlingsfientlighet som finns, men det är inte så vi ser på det och vi tror inte att det möjligt. Vi tror att man måste ha reglerad invandring där man framförallt har rätt till skydd för de som behöver asyl och så vidare och att man har en reglerad anhöriginvandring.

– Att skuldbelägga människor på det viset tycker jag är fel. Vi har massarbetslöshet och självklart vill människor arbeta, men det handlar om att de inte får den utbildning de vill ha. Om C föreställer sig att alla ska få ta del av samma väldfärd är det bra, men om det inte är det, är det helt oacceptabelt naturligtvis. Vi i vänsterpartiet tänker aldrig göra skillnad på människor, säger hon.

 

Jan Guillou om SD

Jan Guillou spekulerar om att en röst på SD är en sträckt finger mot överheten. Tror han är inne på rätt spår där. Dock tror jag det är SD invandringspolitik som attraherar väljarna, sannolikt sitter SD inne på den mest attraktiva invandringspolitiken bland de etablerade partierna. SDs arv i kombination med att frågan inte ses som viktig av väljarna håller nere siffrorna för SD.

Anmärkningsvärt egentligen är att enbart SD driver frågan om en mer reglerad invandring, sannolikt är ju snarare att stödet finns bland väljarna. SOM-institutet har under lång period gjort undersökningar om svenskarnas inställning till storlek på flykting och invandrings- mottagning. Fortfarande är det fler svenskar som vill se en minskad flyktingmottagning, trenden har dock varit med generös med tiden. Hur som helst så ställs frågan här om inställning till flyktingar, d.v.s. asylspåret som är inskriven i lagen i Sverige. Svenskarnas stöd för anhöriginvandring torde därför vara låg.

Anmärkningsvärt från SOM-undersökningen är även att många har en restriktiv inställning till religionsfriheten. Bland SDs sympatisörer så är det endast 28% som är för invandrares rätt till fri utövning av sin religion.