Arbetskraftsinvandring – Från Vision till Missbruk

Godmorgon Världen i P1 berör baksidan av arbetskraftsinvandring. LO tycker debatten rör sig i rätt riktning från att stämpla främlighetsfientlig på motståndare till arbetskraftsinvandring till en debatt som även tar upp det omfattande missbruket.

Själv är jag tveksamt inställd till arbetskraftsinvandring just beroende på missbruket samt att jag inte ser ett behov av den lågkvalificerade andelen arbetskraftsinvandring (med viss reservation för säsongsarbeten)  när vi har en hög arbetslöshet. Migrationsverket har statistik över hur arbetskraftsinvandringen ser ut.

Annonser

Centern mot utgången?

Centern toppar idag förstasidan på Aftonbladet med ett utspel om fri invandring.  Tydligen ser man en framtid med 40 miljoner invånare. Själv har jag problem att se de långsiktiga fördelarna. Dels är fri invandring och en välfärdsstat en omöjlig kombination. Dessutom kan man undra vilket framtidsscenario Centern ser framför sig. Med dagens fossilberoende jordbruk undrar jag om Sverige kan vara självförsörjande med 40 miljoner invånare på lång sikt, annars kan man bädda för en humanitär katastrof på hemmaplan, en vision inte jag vill dela med Centern. Dessutom kan man ju undra hur detta naiva CUF- och stureplans- födda idéprogram är cementerade ute i landet, Hans Forsberg (C) lär väl inte vara överens då han tidigare ifrågasatt både Sveriges självförsörjning  och utvecklingen av välfärden på det lokala planet.

Dessutom är det ett gigantiskt feltänk från Centerns sida, man åsidosätter äganderätten till förmån för den fria rörligheten. T.ex. i texten så tycker man kommunerna  är korkade när de försöker hushålla med de gemensamma resurserna. Tino Sanandaji berör detta i sin blogg för några veckor sen i ett inlägg.

Det centern nu gör är att ta ställning för en ickeexisterande välfärdsstat i framtiden, det kan mycket väl komma att bidra till en framtid utanför riksdagen.